StudyTrack | Voor ouders

Inloggen in StudyTrack

Je ontvangt als ouder een inlognaam, een wachtwoord en de link naar StudyTrack van het huiswerkinstituut van je zoon of dochter. Lukt het inloggen niet? Vraag dan aan het huiswerkinstituut of zij een nieuw wachtwoord en/of inlognaam willen sturen.

Start

Het eerste scherm dat je ziet nadat je bent ingelogd bestaat uit twee gedeeltes: bovenaan zie je de naam van je zoon of dochter, onderaan zie je een aantal tabbladen:

 • Agenda
 • Cijfers
 • Persoonlijk dossier
 • Logboek
 • Persoonlijke rapportage

Wanneer je in de bovenste groene balk op het witte driehoekje (rechts in de balk) klikt, dan klapt dit bovenste schermgedeelte in en krijg je meer ruimte op het scherm.

Agenda

Algemeen
De eerst weergegeven dag in de agenda is de dag van vandaag. Direct onder de datum van vandaag staat de 'status' van je zoon/dochter;

 • Verwacht: (hij/zij wordt die dag verwacht, maar is nog niet binnen)
 • Binnen: (hij/zij is binnen en aan de slag)
 • Klaar: (hij/zij is klaar bij het instituut)
 • Afgemeld: (hij/zij is afgemeld voor die dag, bijvoorbeeld wegens ziekte).

Je kunt als ouder/verzorger/mentor dus op elk moment van de middag zien of de leerling nog aan de slag is of al op weg naar huis. Bij de overige vier weergegeven dagen zie je onder de datum vermeld of, en zo ja op welk tijdstip, je zoon/dochter die dag verwacht wordt.

Naast de status wordt per dag een eventuele opmerking getoond. Deze opmerking is meestal van huishoudelijke aard, als je zoon/dochter bijvoorbeeld later komt vanwege een bezoek aan de tandarts. De opmerkingen zijn per datum ook achteraf zichtbaar (zie 'Persoonlijke rapportage').

Huiswerk
Zoals je zoon/dochter het huiswerk bijhoudt in de eigen schoolagenda, zo vind je ook het huiswerk in deze digitale agenda. Het huiswerk wordt door de begeleiding van het instituut ingevoerd. Wanneer huiswerk voor de komende dag(en) gecontroleerd en/of overhoord is, wordt het digitaal afgetekend door de begeleiding. Als je het huiswerkoverzicht wilt afdrukken kan dit door op het printericoontje te klikken (rechts in de groene balk). Huiswerk in eerdere of later weken kun je bekijken door op de link 'vorige week' of 'volgende week' (rechts bovenin) te klikken.

Bij het huiswerk of extra werk kan een opmerking worden geplaatst door de begeleiding, dit wordt aangegeven door een tekstballonneje bij het vak. Door de cursor op het ballonnetje te plaatsen wordt automatisch een tekstvlakje zichtbaar met de ingevoerde opmerking.

Cijfers

De resultaten van je zoon/dochter vind je onder het tabblad 'cijfers'. Wanneer in de huiswerkagenda toetsen zijn ingevoerd (SO's, proefwerken, presentaties etc.), zijn die onder 'cijfers' zichtbaar met een rood vierkantje. Fel rode vierkantjes geven aan dat de toets al geweest is, hier wordt dus nog een resultaat van verwacht. Donkerrood omlijnde vierkantjes geven aan dat de toets nog gemaakt moet worden. Door de cursor op een vierkantje te plaatsen (met of zonder cijfer), wordt de informatie over die toets in een tekstvlakje zichtbaar. Achter alle cijfers staat tussen haakjes het gemiddelde cijfers.

Persoonlijk dossier

In het 'persoonlijk dossier' staat de praktische informatie van je zoon/dochter vermeld, zoals contactgegevens, aanwezigheid en aandachtsvakken.

Logboek

In het 'logboek' kan het instituut opmerkingen over de voortgang van je zoon/dochter bijhouden. Je kunt  deze per kalendermaand bekijken. 

Persoonlijke rapportage

Het tabblad 'persoonlijke rapportage' geeft een totaalbeeld per kalendermaand.

 • 'verwacht' / 'aanwezig': per dag kun je zien op welke tijden je zoon/dochter verwacht werd en hoe laat hij/zij daadwerkelijk aanwezig was. Wanneer de tijden onder 'aanwezig' in het rood staan, betekent het dat je zoon/dochter later binnen was dan hij/zij verwacht werd.
 • 'overhoring / opdracht': per datum is zichtbaar welke toetsen of overhoringen er gepland waren. Als een 'overhoring/opdracht' in rood is weergegeven, was deze niet afgetekend door de begeleiding (dit zal meestal betekenen dat de voorbereiding dus nog niet klaar of niet voldoende was). Als het cijfer bekend is, wordt dit erachter weergegeven. Tussen accolades staan de initialen van de begeleider vermeld die het werk heeft afgetekend.
 • 'opmerkingen': in deze kolom zie je de opmerkingen die op de betreffende dag door de begeleiding zijn gemaakt.